UWAGA Od 09.10.2014
Na podstawie Ordynacji Podatkowej obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych tj. 8% w stosunku rocznym.

Wpisz wartości w szare pola aby obliczyć cenę.
(nie mniej niż 10 dokumentów)

Pełne księgi handlowe sp. z o.o.
Ilość dokumentów Ilość pracowników Cena
Podatkowa książka przychodów i rozchodów z VAT
Ilość dokumentów Ilość pracowników Cena
Podatkowa książka przychodów i rozchodów bez VAT
Ilość dokumentów Ilość pracowników Cena
Ryczałt ewidencjonowany z VAT
Ilość dokumentów Ilość pracowników Cena
Ryczałt ewidencjonowany bez VAT
Ilość dokumentów Ilość pracowników Cena

Elementy dodatkowe:

 1. Odbiór dokumentów u podatnika od 40zł do 100zł
 2. Przy spółkach osobowych dodatkowo po 20zł za wspólnika
 3. Za bilans jednomiesięczna opłata
 4. Za dodatkowe zestawienia kwota do uzgodnienia
 5. Rozliczenie magazynu kwota do uzgodnienia
 6. Za rozliczenia dewizowe kwota do uzgodnienia
 7. Pełna obsługa kadrowo-płacowa od 35zł do 40zł za pracownika
 8. Za rozliczenie umowy cywilnoprawnej od 10zł do 25zł
 9. Przy pełnych księgach handlowych za prowadzenie zespołu kont "5" czyli miejsc powstawania kosztów opłata wzrasta o 25%
 10. Nadzór nad księgowością u klienta kwota do uzgodnienia
 11. Jednorazowa opłata za umożliwienie zdalnego dostępu 400zł
 12. Udział pracownika Biura w czasie kontroli w urzędzie skarbowym w innej miejscowości niż Wrocław dodatkowo płatny
 13. Za dodatkowe czynności (wystawianie faktur w imieniu klienta,przygotowywanie przelewów, inne) kwota do uzgodnienia
 14. Za przygotowanie więcej niż jednej korekty deklaracji podatkowych lub ZUS ,jeśli nie wynikają one z błędu Biura, dodatkowa opłata wynosi 10zł za każdą korekte
 15. Za korzystanie z platformy Mój Księgowy opłata wynosi 10zł
 16. Za rozliczanie delegacji zagranicznych po 10zł za każdą delegację

Ceny są przykładowymi cenami netto za usługę w miesiącu.

Copyrights © 2010 Asygnata. All Rights Reserved. Asygnata Biuro Rachunkowe Małgorzata Olczyk Wrocław opieka nad stroną: A-Z Telekom projekt i realizacja: